Missie en Visie

De stichting 'Vrienden van de Reestkerk' zet zich in voor behoud van de kerk.

De monumentale kerk moet behouden blijven en om dat te bereiken is voorjaar 2010 de stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ in het leven geroepen.

De oprichtingsakte is getekend en de stichting heeft als voornaamste doel de instandhouding van de kerk. De huidige kerk is een Rijksmonument en is inmiddels grondig gerestaureerd.

Het is nu aan de Stichting Vrienden van de Reestkerk om de Reestkerk te gaan exploiteren. Dit willen wij onder meer doen door het organiseren van diverse culturele activiteiten. De kerk is ook te huur voor allerlei passende manifestaties en bijvoorbeeld uitstekend geschikt voor het houden van een symposium of een optreden van een koor.
Ook hoopt de stichting via het verkrijgen van legaten en het aantrekken van donateurs meer financiële armslag te krijgen. De stichting is door de belastingdienst aangewezen als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften aan de stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ (bankrekeningnummer NL75RABO 0115878785) fiscaal extra voordelig zijn.