Bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

Gerard van der Holst, voorzitter,

mail: voorzitter

Margot Vissinga, Secretaris

mail: secretaris

Enno Themmen, penningmeester,

mail:  penningmeester

Marjan Ouwejan

Harry Bijker

Onze gastvrouw, Coos Moes, is bereikbaar voor alle informatie over beschikbaarheid van de kerk, kosten, etc.
onder telefoonnr. 06-12814421 of per mail: Gastvrouw Reestkerk

Ons financieel jaaroverzicht 2019 kunt u  downloaden: .klik hier

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning, noch een onkostenvergoeding.Er zijn geen werknemers in dienst van de Stichting

Voor het doel van onze stichting zie het uittreksel van de oprichtingsakte.